Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI - XVIII wiek)

O projekcie

Projekt Odtworzenie i analiza preparatów leczniczych zidentyfikowanych na podstawie egodokumentów epoki staropolskiej (XVI-XVIII wiek) realizowany jest w ramach grantu: SONATA BIS 7 numer: 2017/26/E/HS3/00452. Na realizację projektu przyznane zostało dofinansowanie w kwocie 1.567.239 PLN.

Jego celem jest przeprowadzenie łączonych badań historycznych i laboratoryjnych, których celem będzie odtworzenie leków wykorzystywanych w Rzeczypospolitej w okresie XVI-XVIII wieku, a następnie analiza zawartości związków czynnych oraz podstawowej aktywności biologicznej zrekonstruowanych preparatów. Przedmiotem badań historycznych będą staropolskie pamiętniki, listy, diariusze i prywatne notatki, z których wyselekcjonowane zostaną informacje o stosowanych wówczas lekach. Wzmiankowane terapeutyki zostaną następnie zidentyfikowane i szczegółowo opisane poprzez odwołanie się do nowożytnych druków medycznych (receptariuszy, kompendiów). Tak uzyskane recepty, opracowane i zinterpretowane przez wspólne grono badaczy będą podstawą do szczegółowego odtworzenia dawnych medykamentów. Na podstawie informacji uzyskanych z analizowanych źródeł historycznych grupa farmaceutów i biotechnologów podejmie próbę rekonstrukcji, a następnie analizy laboratoryjnej leków występujących w staropolskich źródłach. Współpraca obydwu grup badaczy w ramach wspólnego zespołu ma zagwarantować poprawność weryfikacji leku i jego recepty, a także uwzględnienie kontekstu historycznego przy jego odtwarzaniu. Prowadzone badania przyczynią się do lepszego zrozumienia medycyny staropolskiej oraz zgłębienia medycznego podłoża relacji lekarz-pacjent w epoce nowożytnej. Istotnym aspektem projektu jest także możliwość poznania rzeczywistego działania dawnych preparatów leczniczych oraz ich aktywności terapeutycznej, co pozwoli szerzej spojrzeć na stosowane w przeszłości metody leczenia i ich oddziaływanie na pacjenta.